Actualiteit


De strijd tegen discriminatie

een vakbondsstrijd die nog steeds actueel is

Op de klanken van "Inch Allah" van Grand Corps Malade, een hedendaagse lofzang op sociale en culturele vermenging, openden de 3 Brusselse vakbonden hun 9e studiedag gewijd aan de instrumenten in de strijd tegen discriminatie en voor de bevordering van diversiteit op de werkvloer. 

Ter attentie van de vakbondsafgevaardigden in Brussel

Uitnodiging voor de intersyndicale studiedag

“Instrumenten ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer”

Woensdag 7 december 2016 van 9u30 tot 15u30