De diversiteitsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvatten een analyse van de situatie van verschillende groepen binnen het bedrijf en een reeks acties waartoe de werkgever zich verbindt om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Deze plannen moeten verplicht opgesteld worden in overleg met de vertegenwoordigers van de werknemers. Voor de afgevaardigden betekenen ze dus een uitgelezen kans om wijzigingen voor te stellen aan de aanwervings- en doorstroomprocedures, aan opleiding,… die de gelijkheid onder de werknemers, ongeacht hun geslacht, afkomst,leeftijd, scholingsgraad of gezondheidstoestand ten goede komt.