Doelgroepen bij diversiteitsplannen in Brussel:

 • Werknemers van buitenlandse afkomst

 • Jonge werknemers (– 26 jaar)

 • Kortgeschoolde werknemers (zonder diploma hoger secundair)

 • Ervaren werknemers (+ 45 jaar)

 • Werknemers met een handicap

 • Mannen = vrouwen

Dit is geen volledige lijst. Er kunnen ook andere kwetsbare groepen onderscheiden worden die slachtoffer zijn van ongelijke behandeling op grond van hun geloof, hun filosofische overtuiging, hun lidmaatschap van een vakbond, hun gerechtelijk verleden, de wijk waar ze wonen,...

Enkele acties

De diagnose opmaken van de situatie                    

Aanwerving en vertegenwoordiging van de verschillende groepen

 • Hoe gebeurt de aanwerving? Hoe verloopt de selectieprocedure?
 • Staan de werkaanbiedingen open voor iedereen?
 • Is er een onthaalprocedure voor de nieuwe werknemers? Hoe wordt het onthaal georganiseerd?
 • Wordt de vakbondsafvaardiging betrokken bij het onthaalbeleid? Welke inlichtingen worden verstrekt?
 • Zijn de verschillende groepen (jongeren/ouderen, personen van buitenlandse afkomst, kortgeschoolden
 • (zonder getuigschrift hoger secundair), vrouwen/mannen (volgens de meerderheid in het bedrijf), ten opzichte van het aantal werknemers, naar verhouding vertegenwoordigd in het middenkader?
 • Is er een terugkerende “turn over” of personeelsverloop in het bedrijf ? Wordt een specifieke personeelscategorie daardoor getroffen?
 • Zijn de verschillende groepen ook vertegenwoordigd onder de personen met een arbeidsovereenkomst uitzendkrachten? Onder de voltijdse en de deeltijdse
  werknemers

Interne communicatie

 • Bestaat er een communicatiekanaal dat voor alle personeelsleden van het bedrijf toegankelijk is (arbeiders en bedienden, uitzendkrachten)?
 • Verloopt deze communicatie vlot? Bevat het arbeidsreglement een non-discriminatieclausule?
 • Worden de werknemers op één of andere manier gesensibiliseerd rond diversiteit en non-discriminatie?
 • Worden er in de onderneming acties ondernomen rond diversiteit/gelijkheid? Worden alle werknemers erover ingelicht? Worden ze bij deze acties
 • betrokken?

                           

Opleiding en promotie-doorstroom

 • Staan de opleidingen open voor alle werknemers?
 • Zijn er speciale doelstellingen voor doelgroepen op gebied van opleiding en interne doorstroom?
 • Kan iedereen doorstromen in het bedrijf, met behulp van opleiding ?

Externe communicatie

 • Hoe communiceert het bedrijf inzake gelijke behandeling en non-discriminatie naar zijn klanten? Naar zijn partners?

3.  Lijst van ondernemingen met diversiteitsplan in Brussel  (klik hier voor de lijst)

4.  Lijst van bedrijven met een Brussels diversiteitslabel (klik hier voor de lijst)

checklist diversiteitsplannen

Aanvraagformulier